Przeczytaj nasz

Blog

Ciekawe artykuły i praktyczne porady dotyczące ciąży, zdrowia i opieki nad maluchami.
17. 01. 2024

BM-03 ostrzega, gdy zapomnisz włączyć monitor

BM-03 Nanny to jedyny monitor oddechu na rynku, który działa również w trybie czuwania. Oznacza to, że urządzenie nieustannie ocenia bodźce na czujniku. Jeśli wykryte zostaną ruchy oddechowe dziecka, a urządzenie nie jest włączone, może ono powiadomić użytkownika. Ta funkcja eliminuje ryzyko, że urządzenie nie zostanie aktywowane, gdy dziecko przestanie oddychać.

Ostrzeżenie, gdy monitor nie jest włączony
Jeśli rodzic lub inny opiekun umieści dziecko w łóżeczku, ale zapomni włączyć monitor, zacznie migać pomarańczowa lampka kontrolna z symbolem włączania , a po 30 sekundach rozlegnie się krótki, cichy sygnał dźwiękowy. Lampka kontrolna miga bez przerwy, gdy urządzenie rejestruje ruch na podkładce, ale urządzenie nie jest włączone.

Aby włączyć urządzenie, użytkownik musi nacisnąć mechaniczny przycisk, urządzenie nie przełącza się automatycznie z trybu czuwania do trybu aktywnego.

Wyłączanie i włączanie funkcji wykrywania położenia dziecka.
Funkcja wykrywania umieszczenia dziecka jest włączona fabrycznie. Jeśli chcesz tę funkcję wyłączyć lub ponownie włączyć, przed włożeniem baterii wciśnij mechaniczny przycisk, następnie włóż baterie trzymając przycisk wciśnięty. Po 10 sek. nastąpi potwierdzenie wyłączenia lub ponownego włączenia poprzez sygnał dźwiękowy i zamiganie lampki kontrolnej z symbolem włączania.
Jeśli funkcja wykrywania położenia dziecka jest wyłączona, po zakończeniu autotestu zabrzmi dwukrotnie sygnał ostrzegawczy.

#
19. 09. 2022 Produktový rádce
Nanny ma siostrę, czym się wyróżnia i dlaczego warto ją wybrać?
Więcej

Słownik pojęć

Nagła śmierć łóżeczkowa

Lekarze używają terminu „zespół nagłej śmierci łóżeczkowej” (SIDS) na opisanie przypadków śmierci niemowlęcia bez widocznej przyczyny. Dziecko zwykle przestaje oddychać i umiera w wyniku uduszenia. Ryzyko dotyczy nawet zdrowych dzieci, ponieważ pomimo starań pediatrów, nie udało się poznać dokładnej przyczyny SIDS.

Więcej
Powrót do bloga